Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 26 april klockan 13.00.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2021-04-26 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2021-04-26.pdf Pdf, 354.9 kB. 354.9 kB 2021-04-16 09.20
3a Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2021-04-16 11.16
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 37-2019.pdf Pdf, 316.9 kB. 316.9 kB 2021-04-16 09.21
3b medborgarförslag nr 37-2019.pdf Pdf, 212.9 kB. 212.9 kB 2021-04-16 09.21
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 2-2020.pdf Pdf, 117.7 kB. 117.7 kB 2021-04-16 09.21
3b medborgarförslag nr 2-2020.pdf Pdf, 73.4 kB. 73.4 kB 2021-04-16 09.21
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 16-2020.pdf Pdf, 117.1 kB. 117.1 kB 2021-04-16 09.21
3b medborgarförslag nr 16-2020.pdf Pdf, 214.5 kB. 214.5 kB 2021-04-16 09.21
3c Vård- och omsorgsnämndens svar på medborgarförslag nr 15-2020.pdf Pdf, 110.2 kB. 110.2 kB 2021-04-16 09.22
3c medborgarförslag nr 15-2020.pdf Pdf, 134.8 kB. 134.8 kB 2021-04-16 09.22
3d Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens återrapportering av uppdrag nr 27-2020.pdf Pdf, 765.6 kB. 765.6 kB 2021-04-16 09.22
3e Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämnden.pdf Pdf, 572.8 kB. 572.8 kB 2021-04-16 09.22
3e Vård- och omsorgsnämndens svar på revisionsrapport - Ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämnden.pdf Pdf, 1006 kB. 1006 kB 2021-04-16 09.23
3e Missiv gällande granskning av ekonomistyrning 2020-12-15.pdf Pdf, 487.1 kB. 487.1 kB 2021-04-16 09.23
3e Revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.pdf Pdf, 414.6 kB. 414.6 kB 2021-04-16 09.23
3f Nya ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 272.1 kB. 272.1 kB 2021-04-16 09.23
3g Protokoll KS 2021-04-26.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2021-04-26 14.34
4a Fråga.pdf Pdf, 80.2 kB. 80.2 kB 2021-04-23 18.05
5. KS Protokoll - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2020.pdf Pdf, 88.1 kB. 88.1 kB 2021-04-16 09.24
5. Tjut - Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2020.pdf Pdf, 524.4 kB. 524.4 kB 2021-04-23 13.51
5. Bilaga. Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020.pdf Pdf, 123.3 kB. 123.3 kB 2021-04-23 13.51
6,7 Missiv Formell hantering av ärende 6 och 7.pdf Pdf, 324.3 kB. 324.3 kB 2021-04-16 09.24
6. KS Protokoll - Årsredovisning för år 2020 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf Pdf, 118.9 kB. 118.9 kB 2021-04-16 09.24
6. Tjut - Årsredovisning för år 2020 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf Pdf, 697.2 kB. 697.2 kB 2021-04-16 09.25
6. Genomförda förändringar i Årsredovisning för Österåkers kommun 2020.pdf Pdf, 82.4 kB. 82.4 kB 2021-04-16 09.25
6. Förord till Österåkers kommuns årsredovisning.pdf Pdf, 197.5 kB. 197.5 kB 2021-04-26 10.27
6. Årsredovisning för Österåkers kommun 2020.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2021-04-16 09.26
6. Kompletterande tjänsteutlåtande gällande Årsredovisning 2020 för vissa bolag och organisationer.pdf Pdf, 707.2 kB. 707.2 kB 2021-04-16 09.26
6. Årsredovisning Armada Fastighets AB 2020.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-04-16 09.26
6. Årsredovisning Roslagsvatten AB 2020.pdf Pdf, 13.3 MB. 13.3 MB 2021-04-16 09.29
6. Årsredovisning Storstockholms brandförsvar 2020.pdf Pdf, 6.7 MB. 6.7 MB 2021-04-16 09.33
6. Årsredovisning Samordningsförbundet Roslagen 2020.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-04-16 09.29
6. Årsredovisning Visit Roslagen AB 2020.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-04-16 09.29
6. Årsredovisning Inera AB 2020.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-04-16 09.30
6. Årsredovisning Stockholmsregionens Försäkring AB 2020.PDF Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2021-04-16 09.30
6. Årsredovisning AB Vårljus 2020.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-04-16 09.30
7. Ordförandeförslag - Revisionsberättelser och ansvarsprövning för år 2020 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf Pdf, 569.8 kB. 569.8 kB 2021-04-16 09.31
7. bilaga 1 Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-04-22 15.02
7. bilaga 1 Granskning av Årsredovisning - Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-04-16 09.32
7. bilaga 2 - Armada Fastighets AB.pdf Pdf, 492 kB. 492 kB 2021-04-16 09.32
7. bilaga 3 - Roslagsvatten AB.pdf Pdf, 651.5 kB. 651.5 kB 2021-04-16 09.32
7. bilaga 4 - Storstockholms brandförsvar.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-04-16 09.33
7. bilaga 5 - Samordningsförbundet Roslagen.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2021-04-16 09.33
7. bilaga 6 - Visit Roslagen AB.pdf Pdf, 488.5 kB. 488.5 kB 2021-04-16 09.33
7. bilaga 7 - Inera AB.pdf Pdf, 536 kB. 536 kB 2021-04-16 09.34
7. bilaga 8 - Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf Pdf, 674.8 kB. 674.8 kB 2021-04-16 09.34
7. bilaga 9 - AB Vårljus.pdf Pdf, 894.5 kB. 894.5 kB 2021-04-16 09.34
8. KS Protokoll - Justering av Taxa för tömning av hushållsavfall Österåkers kommun.pdf Pdf, 104.2 kB. 104.2 kB 2021-04-16 09.34
8. Tjut - Justering av taxa för tömning av hushållsavfall Österåkers kommun.pdf Pdf, 676.8 kB. 676.8 kB 2021-04-16 09.34
8. Bilaga 1. Sammanfattning av justeringar i taxa.pdf Pdf, 81.2 kB. 81.2 kB 2021-04-16 09.35
8. Bilaga 2. Taxa för tömning av hushållsavfall.pdf Pdf, 198.5 kB. 198.5 kB 2021-04-16 09.35
8. Bilaga 3. Protokoll från Österåkersvatten AB, 2021-02-12..pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-04-16 09.35
9. KS Protokoll - Österåkersvatten ABs framställan angående bildande av bolag för framtida reningsverk i Margretelund 1695.pdf Pdf, 340.8 kB. 340.8 kB 2021-04-16 09.35
9. Tjut - Österåkersvatten AB_s framställan angående bildande av bolag för framtida rening i Margretelund 16_95.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-04-16 09.36
9. Bilaga A. Framställan från Österåkersvatten AB.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-04-16 09.36
9. Bilaga A1. Värdeutlåtande avseende fastigheten Margretelund 16-95 Forum Fastighetsekonomi.pdf Pdf, 11.7 MB. 11.7 MB 2021-04-16 09.36
9. Bilaga A2. Aktieägaravtal mellan Österåkervatten AB och Vaxholmsvatten AB.pdf Pdf, 9.9 MB. 9.9 MB 2021-04-16 09.37
9. Bilaga A3. Bolagsordning för NYAB.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2021-04-16 09.37
10. KS Protokoll - Fördelning av statsbidrag – Extra skolmiljard.pdf Pdf, 479.1 kB. 479.1 kB 2021-04-16 09.37
10. Tillkommande tjut.pdf Pdf, 213.1 kB. 213.1 kB 2021-04-26 10.27
10. Tjut - Fördelning av statsbidrag- Extra skolmiljard.pdf Pdf, 561 kB. 561 kB 2021-04-16 09.37
11. KS Protokoll - Policy för upphandling i Österåkers kommun.pdf Pdf, 282.8 kB. 282.8 kB 2021-04-16 09.38
11. Tjut - Policy för upphandling i Österåkers kommun.pdf Pdf, 566 kB. 566 kB 2021-04-16 09.38
11. Bilaga. Policy för upphandling i Österåkers kommun.pdf Pdf, 175.9 kB. 175.9 kB 2021-04-16 09.38
12. KS Protokoll - Förordning (20218) om särskild begränsning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf Pdf, 294.2 kB. 294.2 kB 2021-04-16 09.39
12. Tjut - Förordning (2021_8) om särskild begränsning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt val av ledamöter till Beredskapsutskottet.pdf Pdf, 602.4 kB. 602.4 kB 2021-04-16 09.39
12. Bilaga 1. Lag (2021_4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf Pdf, 500.2 kB. 500.2 kB 2021-04-16 09.39
12. Bilaga 2. Förordning (2021_8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf Pdf, 416.6 kB. 416.6 kB 2021-04-16 09.40
12. Bilaga 3. Förordning (2021_161) om ändring i förordningen (2021_8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf Pdf, 359 kB. 359 kB 2021-04-16 09.40
13. KS Protokoll - Ansvarig utgivare av Kommunfullmäktiges webbsändningar.pdf Pdf, 187.6 kB. 187.6 kB 2021-04-16 09.40
13. Tjut - Ansvarig utgivare av Kommunfullmäktiges webbsändningar.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-04-16 09.41
14. Tjut samt bilaga - Revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf Pdf, 581.7 kB. 581.7 kB 2021-04-16 09.41
15. Tjut samt bilagor - Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021 med anledning av pandemin.pdf Pdf, 938.9 kB. 938.9 kB 2021-04-16 09.43
16. KS Protokoll - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 403.8 kB. 403.8 kB 2021-04-16 09.43
16. Tjut - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 937.7 kB. 937.7 kB 2021-04-16 09.43
16. Bilaga 1. Förslag på riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun.pdf Pdf, 683.7 kB. 683.7 kB 2021-04-16 09.44
16. Bilaga 2. Pengbilaga 2021 - Rev. 2021-03-22.pdf Pdf, 48.7 kB. 48.7 kB 2021-04-16 09.44
16. Bilaga 3. Reviderad pengbilaga HT 2021 - Rev. 2021-03-22.pdf Pdf, 122.7 kB. 122.7 kB 2021-04-16 09.44
16. Bilaga 4. Protokollsutdrag FGN - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 630.6 kB. 630.6 kB 2021-04-16 09.44
18. KS Protokoll - Svar på motion nr 102018 från Björn Molin (RP) Angående grovsophämtning.pdf Pdf, 273.8 kB. 273.8 kB 2021-04-16 09.45
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10_2018 från Björn Molin (RP) – Angående grovsophämtning.pdf Pdf, 417.1 kB. 417.1 kB 2021-04-16 09.45
18. Tjut - Svar på motion nr 10 2018 från Björn Molin (RP) - Angående grovsophämtning - med bilagor.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2021-04-16 09.45
19. KS Protokoll - Svar på motion nr 42020 från Kristina Embäck (S) – Samverkan för motorbana.pdf Pdf, 121.6 kB. 121.6 kB 2021-04-16 09.45
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4_2020 från Kristina Embäck (S) – Samverkan för motorbana.pdf Pdf, 94.1 kB. 94.1 kB 2021-04-16 09.46
19. Tjut - Svar på motion 4_2020 från Kristina Embäck (S) - Samverkan för motorbana.pdf Pdf, 891.6 kB. 891.6 kB 2021-04-16 09.46
19. Bilaga 1. Motion nr 4_2020.pdf Pdf, 779.6 kB. 779.6 kB 2021-04-16 09.46
19. Bilaga 2. Tjut KFN - Svar på motion nr 4_2020 från Kristina Embäck (S) – Samverkan för motorbana.pdf Pdf, 573.9 kB. 573.9 kB 2021-04-16 09.46
19. Bilaga 3. Protokollsutdrag KFN - Svar på motion nr 4_2020 från Kristina Embäck – Samverkan för motorbana.pdf Pdf, 1023.7 kB. 1023.7 kB 2021-04-16 09.47
20. KS Protokoll - Svar på motion nr 82020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Permanenta lärarlönelyftet.pdf Pdf, 278.1 kB. 278.1 kB 2021-04-16 09.47
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8_2020 Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Permanenta lärarlönelyftet.pdf Pdf, 383 kB. 383 kB 2021-04-16 09.47
20. Tjut - Svar på motion nr 8_2020 Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Permanenta lärarlönelyftet.pdf Pdf, 627.6 kB. 627.6 kB 2021-04-16 09.47
20. Bilaga. Motion_8_2020.pdf Pdf, 476.8 kB. 476.8 kB 2021-04-16 09.48
21. KS Protokoll - Svar på motion nr 92020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Heltidsarbete som norm.pdf Pdf, 254.7 kB. 254.7 kB 2021-04-16 09.48
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Heltid som norm.pdf Pdf, 438.5 kB. 438.5 kB 2021-04-16 09.48
21. Tjut - Svar på motion nr 9_2020 - Heltid som norm av Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S).pdf Pdf, 559.2 kB. 559.2 kB 2021-04-16 09.49
26. medborgarförslag nr 11-2021.pdf Pdf, 108.4 kB. 108.4 kB 2021-04-16 09.55
21. Bilaga. Motion_9_2020.pdf Pdf, 731.2 kB. 731.2 kB 2021-04-16 09.49
22. KS Protokoll - Svar på motion nr 212020 från Michael Solander (MP) – Ungdomsbostäder till Österåker.pdf Pdf, 246.9 kB. 246.9 kB 2021-04-16 09.49
22. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21_2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf Pdf, 434.2 kB. 434.2 kB 2021-04-16 09.49
22. Tjut - Svar på motion nr 19 2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf Pdf, 993.5 kB. 993.5 kB 2021-04-16 09.50
22. Bilaga 1. Motion 21_2020 - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-04-16 09.50
23. KS Protokoll - Svar på motion nr 272020 från Anders Borelid (SD) – Motion om kameraövervakning i centrum.pdf Pdf, 192.4 kB. 192.4 kB 2021-04-16 09.50
23. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 27_2020 från Anders Borelid (SD) - Om kameraövervakning i centrum.pdf Pdf, 424.3 kB. 424.3 kB 2021-04-16 09.50
23. Tjut - Svar på motion nr 27_2020 – Motion om kameraövervakning i centrum av Anders Borelid (SD).pdf Pdf, 728.6 kB. 728.6 kB 2021-04-16 09.51
23. Bilaga. Motion 27_2020.pdf Pdf, 178.6 kB. 178.6 kB 2021-04-16 09.51
24. KS Protokoll - Svar på motion nr 282020 från Anders Borelid (SD) – Motion om att införa kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf Pdf, 194.1 kB. 194.1 kB 2021-04-16 09.51
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 28_2020 från Anders Borelid (SD) - Inför kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf Pdf, 451.2 kB. 451.2 kB 2021-04-16 09.51
24. Tjut - Svar på motion nr 28_2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om att införa kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf Pdf, 954.3 kB. 954.3 kB 2021-04-16 09.52
24. Bilaga. Motion 28_2020.pdf Pdf, 188.2 kB. 188.2 kB 2021-04-16 09.52
25. motion nr 10-2021.pdf Pdf, 124.1 kB. 124.1 kB 2021-04-23 18.06
25. motion nr 11-2021.pdf Pdf, 131.8 kB. 131.8 kB 2021-04-23 18.06
25. motion nr 12-2021.pdf Pdf, 127.1 kB. 127.1 kB 2021-04-23 18.06
25. motion nr 13-2021.pdf Pdf, 157.7 kB. 157.7 kB 2021-04-23 18.06
25. motion nr 14-2021.pdf Pdf, 184.2 kB. 184.2 kB 2021-04-23 18.07
25. motion nr 15-2021.pdf Pdf, 116.5 kB. 116.5 kB 2021-04-23 18.07
25. motion nr 16-2021.pdf Pdf, 244.4 kB. 244.4 kB 2021-04-23 18.07
25. motion nr 17-2021.pdf Pdf, 128.9 kB. 128.9 kB 2021-04-23 18.07
25. motion nr 18-2021.pdf Pdf, 107.5 kB. 107.5 kB 2021-04-23 18.07
25. Interpellation nr 3-2021.pdf Pdf, 113.9 kB. 113.9 kB 2021-04-16 09.52
25. interpellation nr 4-2021.pdf Pdf, 83.4 kB. 83.4 kB 2021-04-23 18.06
25. interpellation nr 5-2021.pdf Pdf, 170.5 kB. 170.5 kB 2021-04-23 18.06
26. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 6-2021.pdf Pdf, 98.2 kB. 98.2 kB 2021-04-16 09.53
26. medborgarförslag nr 6-2021.pdf Pdf, 109.1 kB. 109.1 kB 2021-04-16 09.53
26. Presidiefdörslag avseende medborgarförslag nr 7-2021.pdf Pdf, 114.5 kB. 114.5 kB 2021-04-16 09.53
26. medborgarförslag nr 7-2021.pdf Pdf, 106.7 kB. 106.7 kB 2021-04-16 09.53
26. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 8-2021.pdf Pdf, 113.3 kB. 113.3 kB 2021-04-16 09.54
26. medborgarförslag nr 8-2021.pdf Pdf, 109.9 kB. 109.9 kB 2021-04-16 09.54
26. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 10-2021.pdf Pdf, 102.2 kB. 102.2 kB 2021-04-16 09.54
26. medborgarförslag nr 10-2021.pdf Pdf, 99.3 kB. 99.3 kB 2021-04-16 09.54
26. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 11-2021.pdf Pdf, 108.6 kB. 108.6 kB 2021-04-16 09.55
KF Protokoll 2021-04-26 §§ 31-330.pdf Pdf, 6.8 MB. 6.8 MB 2021-05-05 14.53

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 26 april 2021
Senast uppdaterad:
torsdag 25 november 2021