Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 22 mars klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2021-03-22.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-03-17 13.13
3. Rev. tjut. - Godkännande av markanvisningsavtal avseende fastigheterna Runö 7_491 och del av Runö 7_108, mellan Kommunen och MBA Mark och Invest AB.pdf Pdf, 714.1 kB. 714.1 kB 2021-03-17 13.00
3. Bilaga 1. Markanvisningssavtal_Runö 7.491_7.108.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-03-17 13.00
3. Bilaga 2. Karta 1 och Karta 2_210208.pdf Pdf, 803.6 kB. 803.6 kB 2021-03-17 13.00
4. Protokollsutdrag - Justering av Taxa för tömning av hushållsavfall Österåkers kommun.pdf Pdf, 75.9 kB. 75.9 kB 2021-03-17 13.00
4. Tjut - Justering av taxa för tömning av hushållsavfall Österåkers kommun.pdf Pdf, 676.8 kB. 676.8 kB 2021-03-17 13.00
4. Bilaga 1. Sammanfattning av justeringar i taxa.pdf Pdf, 81.2 kB. 81.2 kB 2021-03-17 13.00
4. Bilaga 2. Taxa för tömning av hushållsavfall.pdf Pdf, 198.5 kB. 198.5 kB 2021-03-17 13.00
4. Bilaga 3. Protokoll från Österåkersvatten AB, 2021-02-12..pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-03-17 13.00
5. Protokollsutdrag - Remissvar Översiktsplan Täby kommun 2050 - Staden på landet.pdf Pdf, 68.5 kB. 68.5 kB 2021-03-17 13.00
5. Tjut - Remissvar Översiktsplan Täby kommun 2050 – Staden på landet.pdf Pdf, 650.2 kB. 650.2 kB 2021-03-17 13.00
5. Bilaga 1. Remissvar på Översiktsplan Täby kommun 2050 – Staden på landet.pdf Pdf, 71.9 kB. 71.9 kB 2021-03-17 13.00
5. Bilaga 2. Missiv Inbjudan till samråd Täby ÖP.pdf Pdf, 323.4 kB. 323.4 kB 2021-03-17 13.00
6. Protokollsutdrag - Svar på Havs- och vattenmyndighetens remiss gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljö.pdf Pdf, 76.1 kB. 76.1 kB 2021-03-17 13.00
6. Tjut - Remissvar gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-03-17 13.00
6. Bilaga 1. Missiv, 2021-02-05.pdf Pdf, 355.2 kB. 355.2 kB 2021-03-17 13.00
6. Bilaga 2. Sändlista, 2021-02-05.pdf Pdf, 124.7 kB. 124.7 kB 2021-03-17 13.00
6. Bilaga 3. Utdrag ur Miljö-och hälsoskyddsnämndens protokoll, 2021-02-23.pdf Pdf, 302.9 kB. 302.9 kB 2021-03-17 13.00
7. Protokollsutdrag - Kompletterande beslut om ansökan om miljöbidrag 2020.pdf Pdf, 81.2 kB. 81.2 kB 2021-03-17 13.00
7. Tjut - Kompletterande beslut om ansökan om miljöbidrag 2020.pdf Pdf, 974.2 kB. 974.2 kB 2021-03-17 13.00
7. Bilaga 1. Ansökan från Friluftsfrämjandet.pdf Pdf, 15.9 kB. 15.9 kB 2021-03-17 13.00
7. Bilaga 2. Riktlinjer för miljöbidrag 2020.pdf Pdf, 284.3 kB. 284.3 kB 2021-03-17 13.00
7. Bilaga 3. Bedömningsmetod miljöbidrag 2020.pdf Pdf, 433.4 kB. 433.4 kB 2021-03-17 13.00
7. Bilaga 4. Tidigare beslut Miljöbidrag 2020.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2021-03-17 13.00
8. Protokollsutdrag - Svar på samråd om Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsförslag och miljökvalitetsnormer 2021 - 2027.pdf Pdf, 78.8 kB. 78.8 kB 2021-03-17 13.00
8. Signerat Rev. tjut - Svar på samråd om Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsförslag och miljökvalitetsnormer 2021 - 2027.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-03-17 13.00
8. Bilaga 1. Länk till samrådsunderlag.pdf Pdf, 216.2 kB. 216.2 kB 2021-03-17 13.00
8. Bilaga 2. Protokollsutdrag Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-02-23 - Synpunkter inom samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027.pdf Pdf, 295.2 kB. 295.2 kB 2021-03-17 13.00
8. Bilaga 3. Svar på samråd om Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsförslag och miljökvalitetsnormer 2021-2027.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2021-03-17 13.00
9. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 10_2018 från Björn Malin (RP) - Angående grovsophämtning.pdf Pdf, 82.8 kB. 82.8 kB 2021-03-17 13.00
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10_2018 från Björn Molin (RP) – Angående grovsophämtning.pdf Pdf, 417.1 kB. 417.1 kB 2021-03-17 13.00
9. Tjut - Svar på motion nr 10 2018 från Björn Molin (RP) - Angående grovsophämtning - med bilagor.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2021-03-17 13.00
10. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 21_2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf Pdf, 143.3 kB. 143.3 kB 2021-03-17 13.00
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21_2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf Pdf, 434.2 kB. 434.2 kB 2021-03-17 13.00
10. Tjut - Svar på motion nr 19 2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf Pdf, 993.5 kB. 993.5 kB 2021-03-17 13.00
10. Bilaga 1. Motion 21_2020 - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-03-17 13.00
11. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2021.pdf Pdf, 59.6 kB. 59.6 kB 2021-03-17 13.02
11. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 28 februari 2021.pdf Pdf, 544.1 kB. 544.1 kB 2021-03-17 13.02
11. Bilaga. Kommunstyrelsens ekonomisk månadsuppfoljning per februari 2021.pdf Pdf, 506.1 kB. 506.1 kB 2021-03-17 13.02
12. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2021.pdf Pdf, 60.8 kB. 60.8 kB 2021-03-17 13.02
12. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per 28 februari 2021.pdf Pdf, 540.9 kB. 540.9 kB 2021-03-17 13.02
12. Bilaga. Kommunfullmäktiges ekonomisk månadsuppfoljning per februari 2021.pdf Pdf, 325.1 kB. 325.1 kB 2021-03-17 13.02
13. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2021.pdf Pdf, 57.1 kB. 57.1 kB 2021-03-17 13.02
13. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari.pdf Pdf, 830.7 kB. 830.7 kB 2021-03-17 13.02
13. Bilaga 1. Prognos per nämnd.pdf Pdf, 259.3 kB. 259.3 kB 2021-03-17 13.02
13. Bilaga 2. Inv prognos.pdf Pdf, 182.2 kB. 182.2 kB 2021-03-17 13.02
13. Bilaga 3. Ack utfall.pdf Pdf, 442 kB. 442 kB 2021-03-17 13.02
13. Bilaga 4. Inv prognos per projekt.pdf Pdf, 652.8 kB. 652.8 kB 2021-03-17 13.02
13. Bilaga 5. Pensioner.pdf Pdf, 579 kB. 579 kB 2021-03-17 13.02
13. Bilaga 6. Överlikvid.pdf Pdf, 534.9 kB. 534.9 kB 2021-03-17 13.02
14. Tjut - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020.pdf Pdf, 526.1 kB. 526.1 kB 2021-03-17 13.03
14. Bilaga. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020.pdf Pdf, 839.3 kB. 839.3 kB 2021-03-17 13.03
15. Bilaga. Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020.pdf Pdf, 387.5 kB. 387.5 kB 2021-03-17 13.03
15. Tjut - Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2020.pdf Pdf, 524.4 kB. 524.4 kB 2021-03-17 13.03
16. Protokollsutdrag - Årsredovisning för år 2020 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf Pdf, 53.7 kB. 53.7 kB 2021-03-17 13.03
16. Tjut - Årsredovisning för år 2020 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf Pdf, 697.2 kB. 697.2 kB 2021-03-17 13.03
16. Bilaga. Årsredovisning för Österåkers kommun 2020.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-03-17 13.03
17. Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport - Ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämnden.pdf Pdf, 140 kB. 140 kB 2021-03-17 13.03
17. Tjut - Svar på revisionsrapport - Ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämnden.pdf Pdf, 593.6 kB. 593.6 kB 2021-03-17 13.03
17. Bilaga 1. Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.pdf Pdf, 414.6 kB. 414.6 kB 2021-03-17 13.03
17. Bilaga 2. Missiv gällande granskning av ekonomistyrning 2020-12-15.pdf Pdf, 487.1 kB. 487.1 kB 2021-03-17 13.03
18. Protokollsutdrag - Österåkersvatten AB_s framställan angående bildande av bolag för framtida reningsverk i Margretelund 16_95.pdf Pdf, 204.3 kB. 204.3 kB 2021-03-17 13.04
18. Tjut - Österåkersvatten AB_s framställan angående bildande av bolag för framtida rening i Margretelund 16_95.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-03-17 13.04
18. Bilaga A. Framställan från Österåkersvatten AB.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-03-17 13.04
18. Bilaga A1. Värdeutlåtande avseende fastigheten Margretelund 16-95 Forum Fastighetsekonomi.pdf Pdf, 11.7 MB. 11.7 MB 2021-03-17 13.04
18. Bilaga A2. Aktieägaravtal mellan Österåkervatten AB och Vaxholmsvatten AB.pdf Pdf, 9.9 MB. 9.9 MB 2021-03-17 13.04
18. Bilaga A3. Bolagsordning för NYAB.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2021-03-17 13.04
19. Protokollsutdrag - Svar på motion 8_2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Permanenta lärarlönelyftet.pdf Pdf, 194.7 kB. 194.7 kB 2021-03-17 13.04
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8_2020 Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Permanenta lärarlönelyftet.pdf Pdf, 383 kB. 383 kB 2021-03-17 13.04
19. Tjut - Svar på motion nr 8_2020 Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Permanenta lärarlönelyftet.pdf Pdf, 627.6 kB. 627.6 kB 2021-03-17 13.04
19. Bilaga. Motion_8_2020.pdf Pdf, 476.8 kB. 476.8 kB 2021-03-17 13.04
20. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 9_2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Heltid som norm.pdf Pdf, 174.2 kB. 174.2 kB 2021-03-17 13.05
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Heltid som norm.pdf Pdf, 438.5 kB. 438.5 kB 2021-03-17 13.05
20. Tjut - Svar på motion nr 9_2020 - Heltid som norm av Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S).pdf Pdf, 559.2 kB. 559.2 kB 2021-03-17 13.05
20. Bilaga. Motion_9_2020.pdf Pdf, 731.2 kB. 731.2 kB 2021-03-17 13.05
21. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 27_2020 av Anders Borelid (SD) - Om kameraövervakning i centrum.pdf Pdf, 117.4 kB. 117.4 kB 2021-03-17 13.05
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 27_2020 från Anders Borelid (SD) - Om kameraövervakning i centrum.pdf Pdf, 424.3 kB. 424.3 kB 2021-03-17 13.05
21. Tjut - Svar på motion nr 27_2020 – Motion om kameraövervakning i centrum av Anders Borelid (SD).pdf Pdf, 728.6 kB. 728.6 kB 2021-03-17 13.05
21. Bilaga. Motion 27_2020.pdf Pdf, 178.6 kB. 178.6 kB 2021-03-17 13.05
22. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 28_2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om att införa kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf Pdf, 113.5 kB. 113.5 kB 2021-03-17 13.05
22. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 28_2020 från Anders Borelid (SD) - Inför kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf Pdf, 451.2 kB. 451.2 kB 2021-03-17 13.05
22. Tjut - Svar på motion nr 28_2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om att införa kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf Pdf, 954.3 kB. 954.3 kB 2021-03-17 13.05
22. Bilaga. Motion 28_2020.pdf Pdf, 188.2 kB. 188.2 kB 2021-03-17 13.05
23. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 2_2020 - Fler ordningsvakter.pdf Pdf, 74.5 kB. 74.5 kB 2021-03-17 13.05
23. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 2_2020 – Fler ordningsvakter.pdf Pdf, 408.6 kB. 408.6 kB 2021-03-17 13.05
23. Tjut - Svar på medborgarförslag 2 2020 - Fler ordningsvakter.pdf Pdf, 960.1 kB. 960.1 kB 2021-03-17 13.05
23. Bilaga. Medborgarforslag_2_2020.pdf Pdf, 129.3 kB. 129.3 kB 2021-03-17 13.05
24. Protokollsutdrag - Svar på remiss - Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen.pdf Pdf, 76.2 kB. 76.2 kB 2021-03-17 13.05
24. Tjut - Svar på remiss – Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen - Signerat.pdf Pdf, 597.9 kB. 597.9 kB 2021-03-17 13.05
24. Bilaga. Regional näringslivs- och tillväxtstrategi.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2021-03-17 13.05
25. Protokollsutdrag - Arbetsordning för förtydligande av huvudmannaansvaret inom utbildningsområdet samt revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf Pdf, 119.2 kB. 119.2 kB 2021-03-17 13.05
25. Tjut - Arbetsordning för förtydligande av huvudmannaansvaret inom utbildningsområdet samt revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf Pdf, 875.2 kB. 875.2 kB 2021-03-17 13.05
25. Bilaga 1. Utdrag ur produktionsutskottets protokoll, § 11_3, 2020-09-28..pdf Pdf, 365.5 kB. 365.5 kB 2021-03-17 13.05
25. Bilaga 2. Arbetsordning – förtydligande av huvudmannaansvar inom utbildningsområdet.pdf Pdf, 457.3 kB. 457.3 kB 2021-03-17 13.05
25. Bilaga 3. Reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 381.9 kB. 381.9 kB 2021-03-17 13.05
25. Bilaga 4. Nuvarande delegationsordning för Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 290.1 kB. 290.1 kB 2021-03-17 13.05
26. Protokollsutdrag - Fördelning av statsbidrag - Extra skolmiljard.pdf Pdf, 139.8 kB. 139.8 kB 2021-03-17 13.05
26. Tjut - Fördelning av statsbidrag- Extra skolmiljard.pdf Pdf, 561 kB. 561 kB 2021-03-17 13.05
27. Protokollsutdrag - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 60.2 kB. 60.2 kB 2021-03-17 14.12
27. Tjut - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 937.7 kB. 937.7 kB 2021-03-17 14.12
27. Bilaga 1. Förslag på riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun.pdf Pdf, 683.7 kB. 683.7 kB 2021-03-17 14.12
27. Rev. Bilaga 2. Pengbilaga 2021 - Rev. 2021-03-22.pdf Pdf, 133.4 kB. 133.4 kB 2021-04-01 12.45
27. Bilaga 2. Pengbilaga 2021.pdf Pdf, 131.9 kB. 131.9 kB 2021-03-17 14.12
27. Rev. Bilaga 3. Reviderad pengbilaga HT 2021.pdf Pdf, 670.2 kB. 670.2 kB 2021-04-01 12.45
27. Bilaga 3. Reviderad pengbilaga HT 2021.pdf Pdf, 713.3 kB. 713.3 kB 2021-03-17 14.12
27. Bilaga 4. Protokollsutdrag FGN - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 630.6 kB. 630.6 kB 2021-03-18 13.46
28. Protokollsutdrag - Policy för upphandling Österåkers kommun.pdf Pdf, 61.4 kB. 61.4 kB 2021-03-19 11.06
28. Tjut - Policy för upphandling i Österåkers kommun.pdf Pdf, 566 kB. 566 kB 2021-03-19 11.06
28. Bilaga. Policy för upphandling i Österåkers kommun.pdf Pdf, 175.9 kB. 175.9 kB 2021-03-19 11.06
29. Protokollsutdrag - Riktlinjer till upphandlingspolicy i Österåkers kommun.pdf Pdf, 56.8 kB. 56.8 kB 2021-03-19 11.06
29. Tjut - Riktlinjer till upphandlingspolicy Österåkers kommun.pdf Pdf, 566 kB. 566 kB 2021-03-19 11.06
29. Bilaga. Riktlinjer till upphandlingspolicy Österåkers kommun.pdf Pdf, 612.6 kB. 612.6 kB 2021-03-19 11.06
30. Protokollsutdrag - Riktlinjer för direktupphandling i Österåkers kommun.pdf Pdf, 59.7 kB. 59.7 kB 2021-03-19 11.06
30. Tjut - Riktlinjer för direktupphandling i Österåkers kommun.pdf Pdf, 566 kB. 566 kB 2021-03-19 11.06
30. Bilaga. Riktlinjer för direktupphandling i Österåkers kommun.pdf Pdf, 253.8 kB. 253.8 kB 2021-03-19 11.06
31. Protokollsutdrag - Utredning Familjecentral.pdf Pdf, 55.7 kB. 55.7 kB 2021-03-19 11.06
31. Tjut - Uppdrag - utredning av Familjecentral.pdf Pdf, 543.4 kB. 543.4 kB 2021-03-19 11.06
32. Protokollsutdrag - Förordning 2021_8 om särskild begränsning för att förhindra spridning av Covid-19.pdf Pdf, 59.4 kB. 59.4 kB 2021-03-18 13.47
32. Tjut - Förordning (2021_8) om särskild begränsning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt val av ledamöter till Beredskapsutskottet.pdf Pdf, 602.4 kB. 602.4 kB 2021-03-18 13.47
32. Bilaga 1. Lag (2021_4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf Pdf, 500.2 kB. 500.2 kB 2021-03-18 13.47
32. Bilaga 2. Förordning (2021_8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf Pdf, 416.6 kB. 416.6 kB 2021-03-18 13.47
32. Bilaga 3. Förordning (2021_161) om ändring i förordningen (2021_8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf Pdf, 359 kB. 359 kB 2021-03-18 13.47
33. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 37_2019 - Om återvinning.pdf Pdf, 131.9 kB. 131.9 kB 2021-03-17 13.06
33. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 37_2019 – Om återvinning.pdf Pdf, 531.1 kB. 531.1 kB 2021-03-17 13.06
33. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 37_2019 – Om återvinning.pdf Pdf, 6.2 MB. 6.2 MB 2021-03-17 13.08
34. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 16_2020 - Varmare lägenheter för.pdf Pdf, 79 kB. 79 kB 2021-03-19 11.10
34. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 16_2020 - Varmare lägenheter för äldre.pdf Pdf, 471.9 kB. 471.9 kB 2021-03-19 11.10
34. Bilaga 1. Protokollsutdrag - VON § 11_8 - Svar på medborgarförslag - Varmare lägenheter för äldre.pdf Pdf, 497 kB. 497 kB 2021-03-19 11.10
34. Bilaga 2. Tjut VON - Svar på medborgarförslag 16_2020 - Varmare lägenheter för äldre.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2021-03-19 11.10
34. Bilaga 3. Medborgarforslag_16_2020 Varmare lägenheter.pdf Pdf, 701.1 kB. 701.1 kB 2021-03-19 11.10
35. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4_2020 från Kristina Embäck (S) – Samverkan för motorbana.pdf Pdf, 94.1 kB. 94.1 kB 2021-03-17 13.09
35. Tjut - Svar på motion 4-2020 från Kristina Embäck (S) - Samverkan för motorbana.pdf Pdf, 891.6 kB. 891.6 kB 2021-03-17 13.09
35. Bilaga 1. Länk till samrådsunderlag.pdf Pdf, 216.2 kB. 216.2 kB 2021-03-17 13.09
35. Bilaga. Motion nr 4_2020.pdf Pdf, 779.6 kB. 779.6 kB 2021-03-17 13.09
35. Bilaga. Protokollsutdrag KFN - Svar på motion nr 4_2020 från Kristina Embäck – Samverkan för motorbana.pdf Pdf, 1023.7 kB. 1023.7 kB 2021-03-17 13.09
35. Bilaga. Tjut KFN - Svar på motion nr 4_2020 från Kristina Embäck (S) – Samverkan för motorbana.pdf Pdf, 573.9 kB. 573.9 kB 2021-03-17 13.09
36. Tjut - Ansvarig utgivare av Kommunfullmäktiges webbsändningar.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-03-17 13.09
37. Meddelande och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 77.2 kB. 77.2 kB 2021-03-17 13.09
38. Redovisning av delegationsbeslut för Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 73 kB. 73 kB 2021-03-17 13.09
Protokoll KS 2021-03-22.pdf Pdf, 57.1 MB. 57.1 MB 2021-03-29 09.29

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 17 december 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 17 december 2020