Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 31 maj klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2021-05-31.pdf Pdf, 789.9 kB. 789.9 kB 2021-05-26 12.06
3. Protokollsutdrag - Strategi för parker i Österåkers kommun.pdf Pdf, 446.2 kB. 446.2 kB 2021-05-26 12.02
3. Tjut - Strategi för parker i Österåkers kommun.pdf Pdf, 614.4 kB. 614.4 kB 2021-05-26 12.02
3. Bilaga 1. Strategi för parker i Österåkers kommun.pdf Pdf, 8.8 MB. 8.8 MB 2021-05-26 12.02
4. Protokollsutdrag - Planuppdrag för ett nytt Skyttecenter samt fortsatt utredning av verksamhetsområde inom del av Skeppsbol 1_69.pdf Pdf, 811.6 kB. 811.6 kB 2021-05-26 12.02
4. Rev. tjut - Planuppdrag för ett nytt Skyttecenter samt fortsatt utredning av verksamhetsområde inom del av Skeppsbol 1 69.pdf Pdf, 541.1 kB. 541.1 kB 2021-05-26 12.02
4. Bilaga. Förstudie Skeppsbol för Del av Skeppsbol 1 69.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-05-26 12.02
5. Protokollsutdrag - Remissvar Översiktsplan Vaxholms kommun 2040.pdf Pdf, 375.8 kB. 375.8 kB 2021-05-26 12.02
5. Tjut - Remissvar Översiktsplan Vaxholms kommun 2040.pdf Pdf, 559.5 kB. 559.5 kB 2021-05-26 12.02
5. Bilaga 1. Österåkers kommuns remissvar ÖP 2040 Vaxholm.pdf Pdf, 109.9 kB. 109.9 kB 2021-05-26 12.02
5. Bilaga 2. Missiv Inbjudan till samråd avseende Översiktsplan Vaxholm 2040.pdf Pdf, 206.5 kB. 206.5 kB 2021-05-26 12.02
6. Protokollsutdrag - Justering av taxa för sotning och brandskyddskontroll för Österåkers kommun.pdf Pdf, 452.6 kB. 452.6 kB 2021-05-26 12.02
6. Tjut - Justering av taxa för sotning och brandskyddskontroll för Österåkers kommun.pdf Pdf, 606.9 kB. 606.9 kB 2021-05-26 12.02
6. Bilaga 1. Missiv - undertecknat.pdf Pdf, 40.2 kB. 40.2 kB 2021-05-26 12.02
6. Bilaga 2. Protut § 20 - taxor sotn.tjänster i ÖÅ och VX.pdf Pdf, 82.3 kB. 82.3 kB 2021-05-26 12.02
6. Bilaga 3. Tjut - justering av taxor för sotning-bsk i ÖS och VX.pdf Pdf, 184.7 kB. 184.7 kB 2021-05-26 12.02
7. Protokollsutdrag - Långsiktig ekonomisk planering (LEP).pdf Pdf, 280.3 kB. 280.3 kB 2021-05-28 10.32
7. Tjut. Långsiktig ekonomisk planering 2022-2031.pdf Pdf, 703.3 kB. 703.3 kB 2021-05-28 10.32
7. Bilaga. Långsiktig ekonomisk planering 2022-2031.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-05-28 10.32
8. Protokollsutdrag - Budgetdirektiv.pdf Pdf, 268.5 kB. 268.5 kB 2021-05-31 10.10
8. Tjut - Direktiv och anvisningar budget 2022 plan 2023-2024.pdf Pdf, 554.2 kB. 554.2 kB 2021-05-31 10.09
8. Bilaga 1 - Direktiv och anvisningar budget 2022, plan 2023-2024.pdf Pdf, 928 kB. 928 kB 2021-05-31 10.09
8. Bilaga 2 - Preliminär budget Nämndernas bruttokostnader 2022.pdf Pdf, 174.7 kB. 174.7 kB 2021-05-31 10.09
8. Bilaga 3 - Preliminär budget Nämndernas intäkter 2022.pdf Pdf, 174.4 kB. 174.4 kB 2021-05-31 10.09
8. Bilaga 4 - Preliminär investeringsbudget 2022-2024.pdf Pdf, 63.4 kB. 63.4 kB 2021-05-31 10.09
8. Bilaga 5 - Tidsplan 2022.pdf Pdf, 422.5 kB. 422.5 kB 2021-05-31 10.09
9. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2021.pdf Pdf, 289.4 kB. 289.4 kB 2021-05-26 12.02
9. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2021.pdf Pdf, 546.6 kB. 546.6 kB 2021-05-26 12.02
9. Bilaga. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2021.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-05-26 12.02
10. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2021.pdf Pdf, 292.4 kB. 292.4 kB 2021-05-26 12.03
10. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2021.pdf Pdf, 543.4 kB. 543.4 kB 2021-05-26 12.03
10. Bilaga. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2021.pdf Pdf, 955 kB. 955 kB 2021-05-26 12.03
11. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2021.pdf Pdf, 289.4 kB. 289.4 kB 2021-05-28 09.06
11. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2021.pdf Pdf, 549 kB. 549 kB 2021-05-28 09.06
11. Bilaga 1 - Österåkers ekonomiska uppföljning april 2021.pdf Pdf, 682.9 kB. 682.9 kB 2021-05-28 09.06
11. Bilaga 2 - Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 29.2 kB. 29.2 kB 2021-05-28 09.06
11. Bilaga 3 - Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 9.3 kB. 9.3 kB 2021-05-28 09.06
11. Bilaga 4 - Sammanställning av driftbudget inkl. utfall för perioden jan-apr 2021.pdf Pdf, 212.5 kB. 212.5 kB 2021-05-28 09.06
11. Bilaga 5 - Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden på projektnivå 2021.pdf Pdf, 526 kB. 526 kB 2021-05-28 09.06
11. Bilaga 6 - Månadsrapport för pensionsportföljen per april 2021.pdf Pdf, 591 kB. 591 kB 2021-05-28 09.06
11. Bilaga 7 - Månadsrapport för överlikviditet per april 2021.pdf Pdf, 548.8 kB. 548.8 kB 2021-05-28 09.06
12. Protokollsutdrag - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser 2020.pdf Pdf, 739.4 kB. 739.4 kB 2021-05-26 12.03
12. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser 2020.pdf Pdf, 746.8 kB. 746.8 kB 2021-05-26 12.03
12. Bilaga 1 a. ÅR Syskonen Johansson 2020 sign.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2021-05-26 12.03
12. Bilaga 1 b. Årsredovisning Östra Ryds Magasinfond 2020.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-26 12.03
12. Bilaga 1 c. Årsredovisning Sociala Samfonden 2020.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-26 12.03
12. Bilaga 2 a. Rev berättelse Syskonen Johanssons fond sign.pdf Pdf, 539.2 kB. 539.2 kB 2021-05-26 12.03
12. Bilaga 2 b. Rev.ber 2020 Stiftelse ÅRL 802403-4095 Östra Ryds.pdf Pdf, 410.5 kB. 410.5 kB 2021-05-26 12.03
12. Bilaga 2 c. Rev.ber 2020 Stiftelse ÅRL 802403-4111 Sociala samfond.pdf Pdf, 407.4 kB. 407.4 kB 2021-05-26 12.03
12. Bilaga 3. Förvaltade stiftelsers egna kapital.pdf Pdf, 194.2 kB. 194.2 kB 2021-05-26 12.03
13. Protokollsutdrag - Slutredovisningar samt revisionsberättelser avseende Östra Ryds magasinfond och Sociala samfonden.pdf Pdf, 495.2 kB. 495.2 kB 2021-05-26 12.03
13. Tjut - Slutredovisningsar samt revisionsberättelser avseende Östra Ryds Magasinfond och Sociala Samfonden.pdf Pdf, 745.6 kB. 745.6 kB 2021-05-26 12.03
13. Bilaga 1 a. Slutredovisning Östra Ryds Magasinfond 2021-02.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-26 12.03
13. Bilaga 1 b. Slutredovisning Sociala Samfonden 2021.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-26 12.03
13. Bilaga 2 a. Rev.ber 2021-02 Stiftelse ÅRL 802403-4095 Östra Ryds.pdf Pdf, 408.7 kB. 408.7 kB 2021-05-26 12.03
13. Bilaga 2 b. Rev.ber 2021-02 Stiftelse ÅRL 802403-4111 Sociala samfonden.pdf Pdf, 405.5 kB. 405.5 kB 2021-05-26 12.03
15. Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport - Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt Kommunstyrelsens nya beredningsprocess.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2021-05-26 12.03
15. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av arvoden och ersättningar samt Kommunstyrelsens beredningsprocess.pdf Pdf, 558.5 kB. 558.5 kB 2021-05-26 12.03
15. Bilaga. Granskning av arvoden och ersättningar samt Kommunstyrelsens beredningsprocess.pdf Pdf, 309.8 kB. 309.8 kB 2021-05-26 12.03
15. Bilaga. Revisionsrapport - Granskning av arvoden och ersättningar samt Kommunstyrelsens beredningsprocess.pdf Pdf, 226.9 kB. 226.9 kB 2021-05-26 12.03
16. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 12_2020 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Medlemskap i UNESCOs europeiska koalition av städer mot rasism (ECCAR).pdf Pdf, 468 kB. 468 kB 2021-05-26 12.03
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12_2020 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Medlemskap i UNESCOs europeiska koalition av städer mot rasism (ECCAR).pdf Pdf, 94.9 kB. 94.9 kB 2021-05-26 12.55
16. Tjut - Svar på motion nr 12_2020 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Medlemskap i UNESCOs europeiska koalition av städer mot rasism.pdf Pdf, 543.2 kB. 543.2 kB 2021-05-26 12.03
16. Bilaga. Motion nr 12_2020.PDF Pdf, 356.9 kB. 356.9 kB 2021-05-26 12.03
17. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 16_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Strategi och handlingsprogram för ett äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-05-26 12.06
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Strategi och handlingsprogram för ett äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 97.7 kB. 97.7 kB 2021-05-26 12.55
17. Tjut - Svar på motion nr 16_2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 722.3 kB. 722.3 kB 2021-05-26 12.06
17. Bilaga Protokollsutdrag VON 4_13 - Svar på motion nr 16_2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2021-05-26 12.05
17. Tjut SF - Svar på motion 162020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 837.1 kB. 837.1 kB 2021-05-26 12.06
17. Bilaga. Motion nr 16_2020.pdf Pdf, 693.2 kB. 693.2 kB 2021-05-26 12.06
18. Protokollsutdrag - Gemensamma gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse i Österåkers kommun.pdf Pdf, 529.1 kB. 529.1 kB 2021-05-26 12.06
18. Tjut - Gemensamma gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse i Österåkers kommun.pdf Pdf, 776.8 kB. 776.8 kB 2021-05-26 12.06
18. Bilaga 1. Gemensamma gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse i Österåkers kommun ÖFS 2021XX.pdf Pdf, 184.3 kB. 184.3 kB 2021-05-26 12.06
18. Bilaga 2. Gemensamma gallringsföreskrifter för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse ÖFS 20102, Kommunstyrelsen 2010-03-29, § 67.pdf Pdf, 29 kB. 29 kB 2021-05-26 12.06
19. Protokollsutdrag - Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf Pdf, 806.1 kB. 806.1 kB 2021-05-26 12.06
19. Tjut - Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf Pdf, 580.8 kB. 580.8 kB 2021-05-26 12.06
19. Bilaga 1 - Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf Pdf, 310.8 kB. 310.8 kB 2021-05-26 12.06
19. Bilaga 2 - Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf Pdf, 282.2 kB. 282.2 kB 2021-05-26 12.06
19. Bilaga 3 - Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-14, § 53.pdf Pdf, 84.6 kB. 84.6 kB 2021-05-26 12.06
20. Protokollsutdrag - Komplettering Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf Pdf, 279.4 kB. 279.4 kB 2021-05-26 12.06
20. Tjut - Komplettera Kommunstyrelsens delegationsordning - Utse HSL-ansvarig inom utbildningsområdet.pdf Pdf, 710.8 kB. 710.8 kB 2021-05-26 12.06
20. Bilaga. Kommunstyrelsens delegationsordning ink komplettering och revidering.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-05-26 12.06
21. Meddelande och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 76.9 kB. 76.9 kB 2021-05-26 12.06
22. Redovisning av delegationsbeslut för Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 73.4 kB. 73.4 kB 2021-05-26 12.06
Protokoll KS 2021-05-31.pdf Pdf, 33.9 MB. 33.9 MB 2021-06-03 13.28

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 17 december 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 10 juni 2021