Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 10 mars kl. 9.00. Sammanträdet sker i direkt anslutning till sammanträdet i Kommunstyrelsens planarbetsutskott.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 2021-03-10.pdf Pdf, 720.4 kB. 720.4 kB 2021-02-25 10.17
7. Tjut - Svar på revisionsrapport – Ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämnden.pdf Pdf, 593.6 kB. 593.6 kB 2021-02-25 10.17
7. Bilaga 1. Revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.pdf Pdf, 414.6 kB. 414.6 kB 2021-02-25 10.17
7. Bilaga 2. Missiv gällande granskning av ekonomistyrning 2020-12-15.pdf Pdf, 487.1 kB. 487.1 kB 2021-02-25 10.17
9. Tjut - Svar på motion nr 8_2020 Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Permanenta lönelyftet.pdf Pdf, 589.2 kB. 589.2 kB 2021-02-25 10.17
9. Bilaga. Motion 8_2020 - Permanenta lärarlönelyftet.pdf Pdf, 476.8 kB. 476.8 kB 2021-02-25 10.17
10. Tjut - Svar på motion nr 9_2020 - Heltid som norm av Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S).pdf Pdf, 559.2 kB. 559.2 kB 2021-02-25 10.17
10. Bilaga. Motion 9_2020 - Heltidsarbete som norm.pdf Pdf, 731.2 kB. 731.2 kB 2021-02-25 10.17
11. Tjut - Svar på motion nr 27_2020 – Motion om kameraövervakning i centrum av Anders Borelid (SD).pdf Pdf, 728.6 kB. 728.6 kB 2021-02-25 10.17
11. Motion 27_2020 - Kameraövervakning i centrum.pdf Pdf, 178.6 kB. 178.6 kB 2021-02-25 10.17
12. Tjut - Svar på motion nr 28_2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om att införa kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf Pdf, 954.3 kB. 954.3 kB 2021-02-25 10.17
12. Bilaga. Motion 28_2020 - införa kommunala ordningsvakter I Österåker.pdf Pdf, 188.2 kB. 188.2 kB 2021-02-25 10.17
13. Tjut - Svar på medborgarförslag 2 2020 - Fler ordningsvakter.pdf Pdf, 960.1 kB. 960.1 kB 2021-02-25 10.17
13. Bilaga. Medborgarforslag 2_2020 - Fler ordningsvakter.pdf Pdf, 129.3 kB. 129.3 kB 2021-02-25 10.17
14. Tjut - Svar på remiss – Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen - Signerat.pdf Pdf, 597.9 kB. 597.9 kB 2021-02-25 10.17
14. Bilaga. Regional näringslivs- och tillväxtstrategi.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2021-02-25 10.17
15. Ordförandeförslag - Utredning av framtida skolstruktur.pdf Pdf, 515.1 kB. 515.1 kB 2021-02-25 10.17
16. Tjut - Arbetsordning för förtydligande av huvudmannaansvaret inom utbildningsområdet samt revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf Pdf, 875.2 kB. 875.2 kB 2021-02-25 10.17
16. Bilaga 1. Utdrag ur produktionsutskottets protokoll, § 11_3, 2020-09-28..pdf Pdf, 365.5 kB. 365.5 kB 2021-02-25 10.17
16. Bilaga 2. Arbetsordning – förtydligande av huvudmannaansvar inom utbildningsområdet.pdf Pdf, 457.3 kB. 457.3 kB 2021-02-25 10.17
16. Bilaga 3. Reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 381.9 kB. 381.9 kB 2021-02-25 10.17
16. Bilaga 4. Nuvarande delegationsordning för Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 290.1 kB. 290.1 kB 2021-02-25 10.17
Protokoll KSAU 2021-03-10.pdf Pdf, 15.2 MB. 15.2 MB 2021-03-15 15.59

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020