Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 23 augusti klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2021-08-23.pdf Pdf, 852.4 kB. 852.4 kB 2021-06-30 09.08
3. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2021.pdf Pdf, 54 kB. 54 kB 2021-07-19 10.16
3. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2021.pdf Pdf, 548.8 kB. 548.8 kB 2021-07-19 10.16
3. Bilaga. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2021.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-07-19 10.16
4. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2021.pdf Pdf, 55.6 kB. 55.6 kB 2021-07-19 10.16
4. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2021.pdf Pdf, 545.8 kB. 545.8 kB 2021-07-19 10.16
4. Bilaga. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2021.pdf Pdf, 958.6 kB. 958.6 kB 2021-07-19 10.16
5. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2021.pdf Pdf, 54.6 kB. 54.6 kB 2021-07-19 10.16
5. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2021.pdf Pdf, 550.8 kB. 550.8 kB 2021-07-19 10.14
5. Bilaga 1. Österåkers ekonomiska uppföljning juni 2021.pdf Pdf, 1016 kB. 1016 kB 2021-07-19 10.14
5. Bilaga 2. Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 29.6 kB. 29.6 kB 2021-07-19 10.14
5. Bilaga 3. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 9.4 kB. 9.4 kB 2021-07-19 10.14
5. Bilaga 4. Sammanställning av driftbudget inkl. utfall för perioden jan-juni 2021.pdf Pdf, 212.9 kB. 212.9 kB 2021-07-19 10.14
5. Bilaga 5. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden på projektnivå 2021.pdf Pdf, 522.3 kB. 522.3 kB 2021-07-19 10.14
5. Bilaga 6. Månadsrapport för pensionsportföljen per juni 2021.pdf Pdf, 555.3 kB. 555.3 kB 2021-07-19 10.14
5. Bilaga 7. Månadsrapport för överlikviditet per juni 2021.pdf Pdf, 516.6 kB. 516.6 kB 2021-07-19 10.14
6. Protokollsutdrag - Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten.pdf Pdf, 69.9 kB. 69.9 kB 2021-06-30 09.08
6. Tjut - Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten.pdf Pdf, 574.1 kB. 574.1 kB 2021-06-30 09.08
6. Bilaga. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten inkl bilag....pdf Pdf, 990.2 kB. 990.2 kB 2021-06-30 09.08
7. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2021-07-31.pdf Pdf, 54.5 kB. 54.5 kB 2021-08-20 13.38
7. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2021-07-31.pdf Pdf, 179.7 kB. 179.7 kB 2021-08-20 13.38
7. Bilaga 1. Motionsstatistik.PDF Pdf, 211.4 kB. 211.4 kB 2021-08-20 13.38
7. Bilaga 2. Medborgarförslagsstatistik.pdf Pdf, 348.8 kB. 348.8 kB 2021-08-21 13.01
8. Protokollsutdrag - Ansökan om bidrag till filmproduktion - Nybyggarna - En historia om entreprenörskap.pdf Pdf, 66.9 kB. 66.9 kB 2021-06-30 09.08
8. Tjut - Ansökan om bidrag till filmproduktion ”Nybyggarna - En historia om entreprenörskap”.pdf Pdf, 586.6 kB. 586.6 kB 2021-06-30 09.08
8. Bilaga. Programförslag Nybyggarna - en film om entreprenörsskap.pdf Pdf, 52.3 kB. 52.3 kB 2021-06-30 09.08
9. Protokollsutdrag - Information avseende plan för att minska ned antalet bolag inom Armadakoncernen, från 8 stycken till 6 stycken.pdf Pdf, 52 kB. 52 kB 2021-08-20 13.26
9. Tjut -Information avseende plan för att minska ned antalet bolag inom Armadakoncernen från 8 stycken till 6 stycken.pdf Pdf, 687.3 kB. 687.3 kB 2021-08-20 13.26
9. Bilaga 1. Information om plan för att fortsätta minska antal bolag inom Armadakoncernen från 8 stycken till 6 stycken.pdf Pdf, 193 kB. 193 kB 2021-08-20 13.26
9. Bilaga 2. Styrelsemötesprotokoll Armada Fastighets AB 2021-04-20.pdf Pdf, 128.8 kB. 128.8 kB 2021-08-20 13.26
10. Protokollsutdrag - Godkännande gällande byte av företagsnamn för aktiebolaget Österåkers Exploateringsfastigheter AB till AB Åkers Kanal och därmed ändring i bolagsordning.pdf Pdf, 61.4 kB. 61.4 kB 2021-08-20 13.26
10. Tjut - Byte av företagsnamn för aktiebolaget Österåkers Exploateringsfastighet AB till AB Åkers Kanal och samt ändring av bolagsordning.pdf Pdf, 695.9 kB. 695.9 kB 2021-08-20 13.26
10. Bilaga 1. Ändring i bolagsordning på grund av byte av företagsnamn.pdf Pdf, 102 kB. 102 kB 2021-08-20 13.26
10. Bilaga 2. Styrelsemötesprotokoll Armada Fastighets AB 2021-04-20.pdf Pdf, 128.8 kB. 128.8 kB 2021-08-20 13.26
11. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 13_2020 - Utvärdera förändringar inom Förskole- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildn.pdf Pdf, 106.1 kB. 106.1 kB 2021-06-30 09.08
11. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 13_2020- Utvärdera förändringar inom Förskole- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildning.pdf Pdf, 94.3 kB. 94.3 kB 2021-06-30 09.08
11. Tjut KS - Svar på medborgarförslag nr 13_2020 - Utvärdera förändringar inom Förskole- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf Pdf, 695.6 kB. 695.6 kB 2021-06-30 09.08
11. Bilaga 1. Medarbetarundersökning 2020, Förskolor.pdf Pdf, 115.6 kB. 115.6 kB 2021-06-30 09.08
11. Bilaga 2. Medarbetarundersökning 2020, Grundskolor-Skboms.pdf Pdf, 116.4 kB. 116.4 kB 2021-06-30 09.08
11. Bilaga 3. Medarbetarundersökning 2020, Gymnasium.pdf Pdf, 115.6 kB. 115.6 kB 2021-06-30 09.08
11. Bilaga 4. Medarbetarundersökning 2020, KOMVUX.pdf Pdf, 114.6 kB. 114.6 kB 2021-06-30 09.08
11. Bilaga 5. Medborgarforslag_13_2020.pdf Pdf, 109.4 kB. 109.4 kB 2021-06-30 09.08
13. Tjut - Godkännande av Armada Kommunfastigheter ABs försäljning av fastigheten Berga 6_35 till Nystad Stadsutveckling AB.pdf Pdf, 579.5 kB. 579.5 kB 2021-06-30 09.08
13. Bilaga 1. Följebrev från Armada 2021-05-22.pdf Pdf, 126.6 kB. 126.6 kB 2021-06-30 09.08
13. Bilaga 2. Styrelsemötesprotokoll Armada kommunfastigheter AB 2021-05-20.pdf Pdf, 99.7 kB. 99.7 kB 2021-06-30 09.08
13. Bilaga 3. Styrelsemötesprotokoll Armada kommunfastigheter AB 2021-02-23.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2021-06-30 09.08
13. Bilaga 4. Värdeutlåtande Forum Fastighetsekonomi.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-06-30 09.08
13. Bilaga 5. Värdeutlåtande Svefa.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-06-30 09.08
13. Bilaga 6. Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden 2021-06-02, § 4_4.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2021-06-30 09.08
13. Bilaga 7. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-01-11 § 1_11.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2021-06-30 09.08
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3_20210 av Francisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 94.4 kB. 94.4 kB 2021-06-30 09.08
14. Tjut KS - Svar på motion nr 3_20210 av Francisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 716.8 kB. 716.8 kB 2021-06-30 09.08
14. Bilaga 1. Protokoll KFN - Svar på motion nr 3_2021 av Fransisco Contreras (V)- Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-06-30 09.08
14. Bilaga 2. Protokoll FGN - Svar på motion nr 3_2021 av Fransisco Contreras (V)- Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-06-30 09.08
14. Bilaga 3. Motion nr 3_2021.pdf Pdf, 112.7 kB. 112.7 kB 2021-06-30 09.08
15. Tjut - Svar på motion nr 13_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) - Öppen redovisning av skälen för vald exploatör vid direktanvisad mark.pdf Pdf, 651.8 kB. 651.8 kB 2021-06-30 09.08
15. Bilaga 1. Motion nr 13_2021.pdf Pdf, 834.2 kB. 834.2 kB 2021-06-30 09.08
15. Bilaga 2. Riktlinjer för kommunala markanvisningar.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2021-06-30 09.08
16. Tjut - Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 16207-21 gällande laglighetsprövning angående Österåkers kommuns beslut om antagande av riktlinjer för förskola.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-07-26 09.54
16. Bilaga 1-3 till ärendet Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 16207-21.pdf Pdf, 7.7 MB. 7.7 MB 2021-07-26 09.54
16. Bilaga 4-7 till ärendet Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 16207-21.pdf Pdf, 6.7 MB. 6.7 MB 2021-07-26 09.54
16. Bilaga 8-9 till ärendet Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 16207-21.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2021-07-26 09.54
17. Ordförandeförslag - Ökad kvalitet vid beredning av ärenden vilka minoritetsåterremitterats i Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-08-20 10.22
18. Meddelande och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 89.8 kB. 89.8 kB 2021-08-18 16.04
19. Redovisning av delegationsbeslut för Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 79 kB. 79 kB 2021-08-18 16.04
A. Nytt ärende. Tjut - Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2012 - Skolmiljarden.pdf Pdf, 11.2 MB. 11.2 MB 2021-07-26 10.03
B. Nytt ärende. Tjut - Yttrande över remiss av SOU 2021_16 – En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2021-08-20 10.23
C. Nytt ärende. Tjut - Bestämmelser om arvoden och ersättningar till österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till partier representerade i fullmäktige 2021-08-20.pdf Pdf, 558.3 kB. 558.3 kB 2021-08-20 15.38
C. Bilaga. Arvodesberedningens protokoll 2021-08-20, jämte bilaga 1.pdf Pdf, 10.2 MB. 10.2 MB 2021-08-20 15.38
D. Tjut - Försäljning av fastighet Säby 2_30 till Åkerholmen Fastigheter AB.pdf Pdf, 691.8 kB. 691.8 kB 2021-08-23 10.11
D. Bilaga 1. Ärende från Armada Kommunfastigheter AB till Kommunfullmäktige gällande försäljning av Säby 2_30.pdf Pdf, 154 kB. 154 kB 2021-08-23 10.11
D. Bilaga 2. Protokoll Styrelsemöte Armada kommunfastigheter AB 2020-09-29.pdf Pdf, 117 kB. 117 kB 2021-08-23 10.11
D. Bilaga 3. Protokoll Styrelsemöte Armada kommunfastigheter AB 2021-02-23.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2021-08-23 10.11
D. Bilaga 4. Värdeutlåtande Forum Fastighetsekonomi.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-08-23 10.11
D. Bilaga 5. Värdeutlåtande Svefa.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-08-23 10.11
Protokoll KS 2021-08-23 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-08-23 17.59
Protokoll KS 2021-08-23.pdf Pdf, 34.8 MB. 34.8 MB 2021-08-26 09.34

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020