Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen - Extra sammanträde

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 16 juni klockan 13.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2021-06-16.pdf Pdf, 616.9 kB. 616.9 kB 2021-06-10 16.16
3. Tjut - Godkännande av Armada Kommunfastigheter ABs försäljning av fastigheten Berga 6_35 till Nystad Stadsutveckling AB.pdf Pdf, 579.5 kB. 579.5 kB 2021-06-10 16.16
3. Bilaga 1. Följebrev från Armada 2021-05-22.pdf Pdf, 126.6 kB. 126.6 kB 2021-06-10 16.16
3. Bilaga 2. Styrelsemötesprotokoll Armada kommunfastigheter AB 2021-05-20.pdf Pdf, 99.7 kB. 99.7 kB 2021-06-10 16.16
3. Bilaga 3. Styrelsemötesprotokoll Armada kommunfastigheter AB 2021-02-23.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2021-06-10 16.16
3. Bilaga 4. Värdeutlåtande Forum Fastighetsekonomi.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-06-10 16.16
3. Bilaga 5. Värdeutlåtande Svefa.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-06-10 16.16
3. Bilaga 6. Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden 2021-06-02, § 4_4.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2021-06-10 16.16
3. Bilaga 7. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-01-11 § 1_11.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2021-06-10 16.16
4. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3_20210 av Francisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 94.4 kB. 94.4 kB 2021-06-10 16.16
4. Tjut KS - Svar på motion nr 3_20210 av Francisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 716.8 kB. 716.8 kB 2021-06-10 16.16
4. Bilaga 1. Protokoll KFN - Svar på motion nr 3_2021 av Fransisco Contreras (V)- Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-06-10 16.16
4. Bilaga 3. Motion nr 3_2021.pdf Pdf, 112.7 kB. 112.7 kB 2021-06-10 16.16
5. Tjut - Köp av fastigheten Husby 3_27.pdf Pdf, 52.5 MB. 52.5 MB 2021-06-10 16.16
5. Bilaga. Till ärende Köp av fastigheten Husby 3_27 - Frågor till värderaren.pdf Pdf, 553 kB. 553 kB 2021-06-10 16.16
6. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av fastigheten Tuna 3_1, mellan Kommunen och Kanalstaden Österåker AB.pdf Pdf, 587.1 kB. 587.1 kB 2021-06-10 16.16
6. Bilaga 1. Markanvisningsavtal Östra Kanalstaden.pdf Pdf, 831.3 kB. 831.3 kB 2021-06-11 12.54
6. Bilaga 2 Karta området.pdf Pdf, 153.6 kB. 153.6 kB 2021-06-11 12.54
6. Bilaga 2. Karta området.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-06-11 12.54
6. Bilaga 3. Området med zoner.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-06-11 12.54
6. Bilaga 4. Värdering Forum.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2021-06-11 12.54
6. Bilaga 5. Värdering Svefa.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-06-11 12.54
6. Brev angående skrivelse från SBF gällande komplettering, bilaga 1 och bilaga 2, till ärende Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av fastigheten Tuna 3_1, mellan Kommunen och Kanalstaden Österåker AB.pdf Pdf, 264.6 kB. 264.6 kB 2021-06-11 10.23
6. Bilaga 1 SBF. Tjut 2017-12-20 - Markoptionsavtal Norrtälje Torn kv 7-1 AB.PDF Pdf, 356.6 kB. 356.6 kB 2021-06-11 10.23
6. Bilaga 2 SBF. Markoptionsavtal - Norrtälje Torn kv 7-1 AB.pdf Pdf, 544.1 kB. 544.1 kB 2021-06-11 10.23
7. Tjut - Godkännande av LOI förstudie Åkersberga centrum.pdf Pdf, 626.5 kB. 626.5 kB 2021-06-10 16.16
7. Kartbilaga 1.pdf Pdf, 682.3 kB. 682.3 kB 2021-06-10 16.16
8. Tjut - Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun.pdf Pdf, 557.7 kB. 557.7 kB 2021-06-11 10.22
8. Bilaga 1. Österåkers kommuns remissvar på översiktsplan för Danderyds kommun.pdf Pdf, 113 kB. 113 kB 2021-06-11 10.22
8. Bilaga 2. Inbjudan till samråd för Danderyds översiktsplan.pdf Pdf, 154.1 kB. 154.1 kB 2021-06-11 10.22
9. Tjut - Slutredovisningsar samt revisionsberättelser avseende Östra Ryds Magasinfond och Sociala Samfonden.pdf Pdf, 745.6 kB. 745.6 kB 2021-06-10 16.16
9. Bilaga 1 a. Slutredovisning Östra Ryds Magasinfond 2021-02.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-10 16.16
9. Bilaga 1 b. Slutredovisning Sociala Samfonden 2021.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-10 16.16
9. Bilaga 2 a. Rev.ber 2021-02 Stiftelse ÅRL 802403-4095 Östra Ryds.pdf Pdf, 408.7 kB. 408.7 kB 2021-06-10 16.16
9. Bilaga 2 b. Rev.ber 2021-02 Stiftelse ÅRL 802403-4111 Sociala samfonden.pdf Pdf, 405.5 kB. 405.5 kB 2021-06-10 16.16
Protokoll KS 2021-06-16.pdf Pdf, 10.8 MB. 10.8 MB 2021-06-16 16.12

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 16 juni 2021
Senast uppdaterad:
torsdag 10 juni 2021