Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vi växer hållbart

Österåker ska vara en hållbar kommun vilket genomsyrar planeringen av den fysiska miljön.

En hållbar utveckling innebär att tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Översiktsplanen vägleder kommunen mot en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet

Naturliga ekosystem ska ha förutsättningar för att bestå och utvecklas. Detta är grundläggande för att övriga hållbarhetsaspekter ska möjliggöras.

Social hållbarhet

Ett stabilt och dynamiskt samhälle där behov av exempelvis mänskliga möten, idéutbyten och trygghet ska tillgodoses.

Ekonomisk hållbarhet

Långsiktiga investeringar och kretsloppstänkande ska bidra till ett
dynamiskt näringsliv med verksamheter och service där tillväxt inte
sker på bekostnad av ett ojämlikt samhälle och förstörd miljö.

För att väga in alla dessa aspekter använder sig kommunen av värderosen, ett process- och bedömningsverktyg för hållbar utveckling. Värderosen ger en bild av ett förslags samlade hållbarhet och jämför olika förslag med varandra.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019