Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 13 oktober klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2021-10-13.pdf Pdf, 670.4 kB. 670.4 kB 2021-10-08 08.59
3. Tjut - Nytt Miljö- och klimatprogram.pdf Pdf, 581 kB. 581 kB 2021-10-08 08.56
3. Bilaga 1. Miljö- och klimatprogram 211006 inkl bilaga A o B.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-10-08 08.56
3. BIlaga 2. Bilaga C.pdf Pdf, 976.5 kB. 976.5 kB 2021-10-08 08.56
3. Bilaga 3. Miljömål 2016-2019.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-10-08 08.56
4. Tjut - Uppdrag Hållbarhetspolicy.pdf Pdf, 550.9 kB. 550.9 kB 2021-10-08 08.56
4. Bilaga 1. Miljöpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2021-10-08 08.56
5. Tjut - Remissvar på förslag till skogsstrategi för Stockholms län.pdf Pdf, 649.2 kB. 649.2 kB 2021-10-08 08.56
5. Bilaga 1. Remiss Regional skogsstrategi.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2021-10-08 08.56
6. Tjut - Miljöbidrag 2021.pdf Pdf, 740.8 kB. 740.8 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 1. Ansökan SNF info.pdf Pdf, 14.4 kB. 14.4 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 1. SNF - Bilder på Årshjul.pdf Pdf, 501.5 kB. 501.5 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 2. Ansökan SNF paddor.pdf Pdf, 12.1 kB. 12.1 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 2. karta boda+hästängsuddsvägen.pdf Pdf, 32.9 kB. 32.9 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 2. paddor Figur 1.pdf Pdf, 22.5 kB. 22.5 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 2. paddor Figur 2.pdf Pdf, 22.4 kB. 22.4 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 2. Radda_Langsjons_grodor_2007.pdf Pdf, 930 kB. 930 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 3. Ansökan Friluftsfrämjandet skräpplock.pdf Pdf, 8.9 kB. 8.9 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 4. Ansökan Hembygdsförening värmepumpar.pdf Pdf, 11.8 kB. 11.8 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 5. Ansökan Rydbo IF.pdf Pdf, 8.3 kB. 8.3 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 6. Ansökan TBK mätningar båtbottenfärg.pdf Pdf, 12.2 kB. 12.2 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 7. Bilaga 5. Ansökan Kårnäs äng.pdf Pdf, 12 kB. 12 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 7. Bild Kårnäs äng 210924 Per Bergwall.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 7. Motion ängsyta Norrviksvägen (002).pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 8. Ansökan Friluftsfrämjandet friluftsdag.pdf Pdf, 14.1 kB. 14.1 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 9. Riktlinjer för miljöbidrag 2021.pdf Pdf, 442.1 kB. 442.1 kB 2021-10-08 08.56
6. Bilaga 10. Bedömning ansökningar miljöbidrag 2021.pdf Pdf, 153.2 kB. 153.2 kB 2021-10-08 08.56
7. Tjut - Ny VA-taxa.pdf Pdf, 572.3 kB. 572.3 kB 2021-10-08 08.56
7. Bilaga 1, 2 och 3 - Förslag till ändrade VA-taxor.pdf Pdf, 173.5 kB. 173.5 kB 2021-10-08 08.56
7. Bilaga 4 - Hemställan till kommunstyrelsen om ny VA-taxa 2022.pdf Pdf, 79.4 kB. 79.4 kB 2021-10-08 08.56
7. Bilaga 5 - Utdrag ur protokoll från Österåkers vatten 2021-06-09.pdf Pdf, 493.4 kB. 493.4 kB 2021-10-08 08.56
8. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 565.4 kB. 565.4 kB 2021-10-08 08.57
8. Bilaga. Exploateringsavtal Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 9.6 MB. 9.6 MB 2021-10-08 08.57
9. Tjut - Antagande av detaljplan för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 573.9 kB. 573.9 kB 2021-10-08 08.57
9. Bilaga 1. Antagandehandling.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2021-10-08 08.57
9. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 207.7 kB. 207.7 kB 2021-10-08 08.57
9. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 174.3 kB. 174.3 kB 2021-10-08 08.57
9. Röllingby södra, etapp 1 A1.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-10-08 08.57
9. Röllingby södra, etapp 1 A3.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-10-08 08.57
10. Tjut - Planbesked för Berga 6 527 m.fl..pdf Pdf, 550.6 kB. 550.6 kB 2021-10-08 08.57
10. Bilaga 1. Ställningstagande planbesked Berga 6_527 mfl, 2021-09-29.pdf Pdf, 779.4 kB. 779.4 kB 2021-10-08 08.57
10. Bilaga 2. Begäran om planbesked Berga 6_527 m.fl., 2021-05-25.pdf Pdf, 446.1 kB. 446.1 kB 2021-10-08 08.57
10. Bilaga 3. Bilaga planansökan Berga 6_527 m.fl., 2021-05-11.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2021-10-08 08.57
11. Tjut - Samråd kring förslag till detaljplan för Drakbackens förskola (Säby 2 30, 2 31 m.fl.) samt beslut om betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 569.1 kB. 569.1 kB 2021-10-08 08.57
11. Bilaga 1. Plan- och genomförandebeskrivning.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2021-10-08 08.57
11. Bilaga 2. Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-10-08 08.57
11. Bilaga 3. Yttrande lst betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 117.6 kB. 117.6 kB 2021-10-08 08.57
11. Plankarta A1.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-10-08 08.57
12. Tjut - Utökade parkeringsmöjligheter - parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf Pdf, 569.6 kB. 569.6 kB 2021-10-08 08.58
12. Bilaga 1. Konsekvensanalys Införande av parkeringsavgifter 2021-08-19.pdf Pdf, 170.7 kB. 170.7 kB 2021-10-08 08.58
12. Bilaga 2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2021-06-08.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-10-08 08.58
13. Tjut - Åtgärdsvalsstudie - Häggvik – Rosenkälla.pdf Pdf, 543.1 kB. 543.1 kB 2021-10-12 13.13
13. Bilaga 1. Synpunkter på granskningshandling-2021-09-22.pdf Pdf, 88.1 kB. 88.1 kB 2021-10-12 13.13
13. Bilaga 2. Åtgärdsvalsstudie, granskningshandling, Trafikverler - 2021-07-02.pdf Pdf, 12.3 MB. 12.3 MB 2021-10-12 13.13
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö och Rydbo.pdf Pdf, 420.3 kB. 420.3 kB 2021-10-08 08.58
14. Tjut - Svar på motion nr 10 2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö och Rydbo.pdf Pdf, 546.5 kB. 546.5 kB 2021-10-08 08.58
14. Bilaga 1. Motion 10 2021.pdf Pdf, 143.9 kB. 143.9 kB 2021-10-08 08.58
14. Bilaga 2. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 210914, GC väg Täljö Rydbo.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-10-08 08.58
15. Ordförandeförslag - Svar på motion 28_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Rusta upp och snygga till Stationsvägen!.pdf Pdf, 395.2 kB. 395.2 kB 2021-10-08 08.58
15. Tjut - Svar på motion 28_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Rusta upp och snygga till Stationsvägen!.pdf Pdf, 542.8 kB. 542.8 kB 2021-10-08 08.58
15. Bilaga 1. Motion 28_2021.pdf Pdf, 478.1 kB. 478.1 kB 2021-10-08 08.58
15. Bilaga 2. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 210914, Stationsvägen.pdf Pdf, 529 kB. 529 kB 2021-10-08 08.58
16. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 23_2020 - Skydda insekter, sluta använda lövblåsaggregat!.pdf Pdf, 545.2 kB. 545.2 kB 2021-10-08 08.58
16. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 23_2020 - Skydda insekter, sluta använda lövblåsaggregat!.pdf Pdf, 376.5 kB. 376.5 kB 2021-10-08 08.58
16. Bilaga 1. Medborgarförslag 23_2020 - Skydda insekter.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-10-08 08.58
16. Bilaga 2. Återkoppling Armada.pdf Pdf, 799.5 kB. 799.5 kB 2021-10-08 08.58
16. Bilaga 3. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 210914, Lövblåsaggregat.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-10-08 08.58
17. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag 5_2021 - Cykelfält på alla tvåspåriga gator.pdf Pdf, 439.5 kB. 439.5 kB 2021-10-08 08.58
17. Tjut - Svar på medborgarförslag 5_2021 - Cykelfält på alla tvåspåriga gator.pdf Pdf, 545.3 kB. 545.3 kB 2021-10-08 08.58
17. Bilaga 1. Medborgarförslag 5_2021 Cykelfält på alla.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2021-10-08 08.58
17. Bilaga 2. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 210914, Cykelfält.pdf Pdf, 953.2 kB. 953.2 kB 2021-10-08 08.58
Protokoll PLAU 2021-10-13.pdf Pdf, 11.2 MB. 11.2 MB 2021-10-18 10.05

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020