Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 27 januari klockan 09.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2021-01-27.pdf Pdf, 371.4 kB. 371.4 kB 2021-01-20 14.32
3. Tjut - Överenskommelse om fastighetsreglering från Tuna 3 1 till Tuna 3 84, detaljplan Åkersberga station.pdf Pdf, 495.3 kB. 495.3 kB 2021-01-20 14.32
3. Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering från Tuna 3_1 till Tuna 3_84.pdf Pdf, 336.5 kB. 336.5 kB 2021-01-20 14.32
3. Bilaga 2. Karta fastighetsreglering Tuna 3_1.pdf Pdf, 359.3 kB. 359.3 kB 2021-01-20 14.32
4. Tjut - Granskning kring förslag till detaljplan för Slussholmen.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-01-20 14.32
4. Bilaga 1. Slussholmen Granskningshandling 2020-12-21.pdf Pdf, 9.7 MB. 9.7 MB 2021-01-20 14.32
4. Bilaga 2. Intrångskarta A3 2020-12-21.pdf Pdf, 762 kB. 762 kB 2021-01-20 14.32
4. Bilaga 3. Dom Vattenverksamhet.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2021-01-20 14.32
4. Bilaga 4. Samrådsreogörelse Slussholmen 201221.pdf Pdf, 303 kB. 303 kB 2021-01-20 14.32
4. DP_Slussen 201221- Granskning-Plankarta A3-S.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-01-20 14.32
4. IL_Slussen 201221 - Granskning-Illustrations A3.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-01-20 14.32
5. Tjut - Samråd kring förslag till detaljplan för Tuna 6 151 m.fl. samt beslut om betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-01-20 14.32
5. Bilaga 1. Samrådshandling Tuna 6-151 m.fl..pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2021-01-20 14.32
5. Bilaga 2. Undersökning om BMP Tuna 6-151 mfl_2020-02-24.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-01-20 14.32
5. Bilaga 3. Lst yttrande undersökning Tuna 6-151 mfl.pdf Pdf, 159.2 kB. 159.2 kB 2021-01-20 14.32
6. Tjut - Försäljning av fastigheten Svartgarn 2 691.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-01-20 14.32
6. Bilaga 1 Karta Svartgarn 2.691.pdf Pdf, 323.1 kB. 323.1 kB 2021-01-20 14.32
6. Bilaga 2. Köpekontrakt Svartgarn 2.691.pdf Pdf, 559.8 kB. 559.8 kB 2021-01-20 14.32
7. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende fastigheten Svinninge 1 345, mellan Kommunen och Fondamentor AB.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-01-20 14.32
7. Bilaga 1 Karta Svinninge 1.345.pdf Pdf, 883.4 kB. 883.4 kB 2021-01-20 14.32
7. Bilaga 2 Detaljplanekarta Björnkärrsvägen m.m..pdf Pdf, 1002.6 kB. 1002.6 kB 2021-01-20 14.32
7. Bilaga 3 Karta Gemensamhetsanläggning för Athos väg.pdf Pdf, 483 kB. 483 kB 2021-01-20 14.32
7. Markanvisningsavtal avseende Svinninge 1.345.pdf Pdf, 670.8 kB. 670.8 kB 2021-01-20 14.32
Protokoll PLAU 2021-01-27.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2021-01-29 14.04

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020