Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Handlingar och protokoll 2020

Här hittar du handlingar och protokoll för respektive organ. Du kan också se sändningar från Kommunfullmäktiges möten via länkarna.

Sidan visar möten som hålls under 2020. Önskar du se sammanträdeshandlingar för 2019, gå till sidan Handlingar och protokoll 2019.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Kommunstyrelsens produktionsutskott

Byggnadsnämnden

Förskole- och grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Val- och demokratinämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
onsdag 28 juli 2021